109 Einträge
NorthCon 2022
15.–18.12.2022
1348 Plätze
Am 21.04.2022 abgesagt.
BieberLAN 43
01.–03.04.2022
170 Plätze
Am 25.03.2022 abgesagt.
Combatzone 25
04.–06.03.2022
150 Plätze
Lock and Load 13
04.–06.03.2022
600 Plätze
Am 03.02.2022 verschoben auf 22.11.2022.
Red Bull pLANet one 2022
11.–13.02.2022
400 Plätze
NetConvent #53
28.–30.01.2022
40 Plätze
Am 23.01.2022 abgesagt.
GyBraLAN:RE 9 / LunaLAN 5
11.–13.02.2022
80 Plätze
Am 20.01.2022 verschoben auf 2023.
BeachLAN 2022
28.–30.01.2022
36 Plätze
Am 13.01.2022 verschoben.
NorthCon 2021
16.–19.12.2021
1348 Plätze
Am 19.11.2021 abgesagt.
['ju:nien] XXIV
22.–24.10.2021
666 Plätze
Maxlan 29
30.10.–01.11.2020
192 Plätze
666-LAN VALHALLA
02.–04.04.2021
CU-LAN 2021
01.–03.10.2021
Am 29.07.2021 abgesagt.
LANdle 8.0
07.–09.08.2020
Am 26.07.2021 abgesagt.
genial verpLANt 28
16.–18.10.2020
240 Plätze
ButterLan 14
01.–04.10.2020
264 Plätze
MultiMadness #38
05.–07.06.2020
200 Plätze
LANARAMA #6
30.04.–02.05.2021
134 Plätze
Am 14.04.2021 abgesagt.
MultiMadness #38
05.–07.06.2020
200 Plätze
LANresort 2021
25.–28.06.2021
378 Plätze
Am 25.03.2021 abgesagt.
Lock and Load 12
09.–11.04.2021
512 Plätze
Am 21.03.2021 erneut verschoben.
Project_LAN Winter 2021
26.–28.02.2021
Am 29.01.2021 abgesagt.
Convention-X-Treme 24
11.–13.09.2020
440 Plätze
genial verpLANt 28
16.–18.10.2020
240 Plätze
GSH XXL 2021
11.–14.03.2021
1404 Plätze
Am 12.12.2020 abgesagt.
666-LAN VALHALLA
02.–04.04.2021
The-Party 2020
03.–05.04.2020
1000 Plätze
Gaming-(K)nights
27.–29.11.2020
150 Plätze
Am 03.11.2020 abgesagt.
Dauerzocken 24 Invite - Virus inklusive
15.–17.01.2021
30 Plätze
Am 01.11.2020 abgesagt.
DorfLAN #2
27.–29.11.2020
40 Plätze
DreamHack Leipzig 2021
22.–24.01.2021
2000 Plätze
Synergy 20
27.–29.11.2020
164 Plätze
Am 16.10.2020 verschoben auf 2021.
OMEGALAN #4
13.–15.11.2020
40 Plätze
Am 15.10.2020 abgesagt.
Towerlan v3
27.–29.03.2020
100 Plätze
Am 13.10.2020 erneut verschoben.
CU-LAN 2020
13.–15.11.2020
138 Plätze
Am 02.10.2020 abgesagt.
LanPartyGive
03.–04.10.2020
100 Plätze
Am 25.09.2020 abgesagt.
50. VulkanLAN
23.–25.10.2020
1000 Plätze
Am 18.09.2020 verschoben auf 2021.
ZockParade 2020
06.–08.11.2020
90 Plätze
Am 13.09.2020 abgesagt.
NetConvent #52
27.–27.09.2020
40 Plätze
Am 06.09.2020 abgesagt.
SaarLAN #9
16.–18.10.2020
160 Plätze
TT-LAN 35
30.10.–01.11.2020
380 Plätze
House of LAN VIII
13.–15.11.2020
150 Plätze
Fettelan #17
11.–13.09.2020
60 Plätze
Am 29.08.2020 abgesagt.
Maxlan 29
30.10.–01.11.2020
192 Plätze
MultiMadness #38
05.–07.06.2020
200 Plätze
Ro.Fl.-LAN 7
13.–15.11.2020
70 Plätze
Am 19.08.2020 verschoben auf 2021.
DukesDenmark LAN September 2020
25.–27.09.2020
125 Plätze
Am 19.08.2020 abgesagt.
Guns'n Bits #70
23.–25.10.2020
250 Plätze
['ju:nien] XXIV
23.–25.10.2020
666 Plätze
Am 07.08.2020 verschoben auf 2021.
KulturLAN VI
25.–27.09.2020
77 Plätze
PyrateLAN #4
24.–27.09.2020
80 Plätze
Am 04.08.2020 abgesagt.
EEvent #15
07.–09.08.2020
300 Plätze
Am 14.07.2020 abgesagt.
genial verpLANt 28
16.–18.10.2020
240 Plätze
NorthCon 2020
10.–13.12.2020
1348 Plätze
Am 09.07.2020 abgesagt.
Fettelan #16
17.–19.07.2020
60 Plätze
Am 03.07.2020 abgesagt.
LANdle 8.0
07.–09.08.2020
Am 03.07.2020 abgesagt.
Convention-X-Treme 24
11.–13.09.2020
440 Plätze
BieberLAN 43
02.–04.10.2020
370 Plätze
Am 07.06.2020 abgesagt.
The Reality XXI
25.–27.09.2020
1280 Plätze
Am 05.06.2020 abgesagt.
CEGA LAN #3
24.–26.04.2020
100 Plätze
Haag-networX 2020
07.–09.08.2020
200 Plätze
Am 30.05.2020 abgesagt.
ButterLan 14
01.–04.10.2020
264 Plätze
NGC 2020
20.–23.08.2020
210 Plätze
Am 26.05.2020 abgesagt.
Dota-LAN Summer 2020
09.–12.07.2020
400 Plätze
Am 10.05.2020 abgesagt.
MultiMadness #38
05.–07.06.2020
200 Plätze
ScotLAN #8
26.–28.06.2020
100 Plätze
Am 24.04.2020 abgesagt.
CampZone 2020
24.07.–03.08.2020
3000 Plätze
Am 21.04.2020 abgesagt.
EEvent #15
21.–24.05.2020
404 Plätze
LanOps 38
05.–07.06.2020
48 Plätze
Am 18.04.2020 abgesagt.
The-Party 2020
03.–05.04.2020
1000 Plätze
LANARAMA #5
01.–03.05.2020
300 Plätze
AngryGeeksLAN #8
22.–24.05.2020
360 Plätze
Am 03.04.2020 abgesagt.
HEH LAN 9
03.–05.04.2020
Am 03.04.2020 verschoben.
Lord of Games 2020
21.–24.05.2020
300 Plätze
Frogbyte LAN party 2020
24.–26.04.2020
350 Plätze
Am 31.03.2020 abgesagt.
BoerdeLAN 28
12.–14.06.2020
400 Plätze
Am 30.03.2020 abgesagt.
Fraghouse LAN 2020
24.–26.04.2020
200 Plätze
Am 25.03.2020 abgesagt.
Badener eSports Arena
17.–19.04.2020
200 Plätze
Am 25.03.2020 verschoben.
Lock and Load 12
24.–26.04.2020
512 Plätze
Am 22.03.2020 verschoben.
GSH XXL 2020
16.–19.07.2020
1404 Plätze
KjGaming [8]
27.–29.03.2020
50 Plätze
LAN Like Legends 2020
17.–19.07.2020
300 Plätze
Am 18.03.2020 verschoben.
W2TJ v28.03
17.–19.04.2020
88 Plätze
Am 17.03.2020 abgesagt.
BK(XX)L #17
22.–24.05.2020
300 Plätze
Langå Lanparty 2020
27.–29.03.2020
100 Plätze
Am 16.03.2020 abgesagt.
OMEGALAN #3
27.–29.03.2020
80 Plätze
Local Area War 35
24.–26.04.2020
50 Plätze
Am 16.03.2020 abgesagt.
NoxLAN 5B
10.04.2020
20 Plätze
Am 16.03.2020 abgesagt.
BieberLAN 43
27.–29.03.2020
173 Plätze
Invite 78
27.–29.03.2020
80 Plätze
4s LAN - Springcup '20
24.–26.04.2020
144 Plätze
Am 15.03.2020 abgesagt.
Guns'n Bits #70
10.–12.04.2020
250 Plätze
Gamers' Congress #20
24.–26.04.2020
150 Plätze
Am 14.03.2020 abgesagt.
1024LAN #11
17.–19.04.2020
240 Plätze
HLParty #32
09.–12.04.2020
200 Plätze
Am 14.03.2020 abgesagt.
SaarLAN #9
10.–13.04.2020
160 Plätze
HAW LAN-Party vol. 5
03.04.2020
SkyNet 2020
22.–24.05.2020
118 Plätze
Am 14.03.2020 verschoben.
`(KRC|LAN #79)´
21.–22.03.2020
140 Plätze
genial verpLANt 28
03.–05.04.2020
240 Plätze
LanPartyGive
28.–29.03.2020
100 Plätze
Am 13.03.2020 abgesagt.
Wartoxz LAN 2020
13.–15.03.2020
99 Plätze
Am 13.03.2020 abgesagt.
Dansk Netparty #11
10.–12.04.2020
200 Plätze
Am 12.03.2020 abgesagt.
Plug'N'Play Lan #11
27.–29.03.2020
120 Plätze
LANSIN 38
17.–19.04.2020
172 Plätze
Towerlan v3
27.–29.03.2020
140 Plätze
Am 12.03.2020 verschoben.
HTL LAN Party 2020
04.–05.04.2020
350 Plätze
Am 10.03.2020 verschoben.
AdrenaLAN
04.–05.04.2020
144 Plätze
PolyLAN 35
10.–13.04.2020
450 Plätze
Am 07.03.2020 abgesagt.